Sponsoring

Leger des Heils

Mede door de inbreng van de gebrachte en verkochte goederen sponseren wij een vast bedrag naar Leger des Heils Kampen, zodat we in onze eigen gemeente helpen met verschillende dingen die nog altijd heel erg nodig zijn.